Få ditt företag att växa med inbound marketing

En effektivare försäljning, affärsdrivande webbplats och fler varma leads som säljavdelningen kan bearbeta.

 Boka ett möte idag med en av våra specialister ›

Med inbound marketing som metod får du kunderna att komma till dig och du kan se till att de blir de redo att köpa dina produkter eller tjänster. Tänk dig slippa förklara vem du är och varför ditt prospekt ska ta ett möte med er. Bestäm istället när ni ska träffas.

Inbound marketing består av flera delar, och Doidea står som helhetsleverantör för alla dessa:

Inbound Kickstart

En djup nulägesanalys av er marknadsförings- och försäljningsorganisation där vi identifierar ert nuläge samt skissar fram vägen till önskat läge. Du kommer få svar på frågor som nedan: 
 
  • Hur mogen är er organisation?
  • Vilka resurser har ni tillgängliga och vilken kompetens har ni?
  • Vad kommer att krävas för att skapa en lönsam marknadsföring och försäljning i de digitala kanalerna, där era potentiella kunder befinner sig?
integration-rocks
 

Buyer persona

Att förstå din målgrupp är en grundstömme för en lyckad kommunikationsstrategi, oavsett vilken kanal du väljer. De flesta misslyckanden inom B2B-försäljning och marknadsföring är oftast direkt kopplade till felaktiga målgruppsinsikter. Om du försöker kommunicera med fel målgrupp, eller inte pratar med dem på deras villkor, så kan du inte heller ta fram kampanjer som skapar värde för dem eller ens når dem.
 
  • En buyer persona är en fiktiv representation av er ideala kund.
  • Till skillnad från målgrupp ska en buyer persona definieras av både funktionella och formella data.
  • Informationen ska vara baserad på marknadsundersökningar och verklig data. 
Doideas experter inom digital marknadsföring hjälper er att definiera ramarna för buyer persona-researchen och utför den. 
 
Ladda ner en gratis mall för Buyer Personas
 

Kundens köpresa

Enligt Corporate Executive Board är 57 procent av B2B-köparna klara med sin faktainsamling innan de kontaktar en säljare. Att förstå mognadsgraden hos era besökare är kritiskt för att kunna kommunicera på deras nivå. Inbound marketing-metoden bygger på att följa kundens köpresa. En köpresa delas in i olika faser, det enklaste sättet är följande tre steg:
 
  • Medvetenhet: Här börjar resan med att en buyer persona söker efter information för att bättre förstå ett problem eller symptom hen upplever.
  • Övervägande: Nu har buyer personan en tydligare bild av vad problemet eller symptomet grundar sig i, och letar aktivt efter information om metoder för att lösa problemet.
  • Besluts: Nu har buyer personan beslutat sig för vilken metod hen vill lösa problemet med, och letar efter leverantörer som kan leverera lösningen.   
Doideas experter inom digital marknadsföring hjälper er att förstå er buyer personas utmaningar i varje fas. Vi genomför taktiska workshops med av er utvalda beslutsfattare och levererar skiss och upplägg tillsammans med rekommendationer. 
 
integration-rocks
 

Social selling

Social selling handlar om att använda sociala medier för att hitta och starta en dialog med människor som motsvarar våra optimala köpare. Genom att starta en dialog med dem online och erbjuda relevant innehåll som utbildar dem så sänker du tröskeln för ett framtida säljmöte. 
 
Vi utbildar inom social selling. och kombinerar klassrumsutbildning och coachning.
 
Läs mer om vår utbildning i social selling
 

Marketing automation

Vi ger dig ett sofistikerat verktyg för att automatisera mitten av er säljtratt. Alltså inget system för att generera nya leads i det tidiga skedet av säljcykeln.

Marketing automation kräver underhåll. Likt att underhålla en planta så måste du ha en bra jordmån, du måste så ett frö, vattna och underhålla den för att det ska blomstra och för att du ska kunna få nya frön och fler plantor. Det räcker inte med en kortsiktigt underhåll eller punktinsatser.

Genom att arbeta med Doidea kommer du att få tillgång till specialister inom marketing automation som är beredda att vända på varje sten för att ni ska få ut max ur er investering i systemet.

integration-rocks

Content marketing

Att utgå från besökarens behov och skapa innehåll som är sant, intressant och relevant samt som vårdar kundrelationen är ett måste för att lyckas. 

På Doidea coachar vi i att skapa innehåll mappat till din persona baserat på var denne befinner sig i sin köpresa.

Våra contentspecialister hjälper dig dessutom med att skapa innehållet om du skulle behöva hjälp med det. Vi har ett väl utvecklat nätverk med erfarna skribenter i en rad olika branscher.

integration-rocks

Integration mellan Hubspot och CRM-system

Doidea har en gedigen erfarenhet när det gäller att integrera CRM-system till övriga datasystem i din IT-miljö och vi har kunskapen för att integrera Hubspot med olika CRM-system. Detta tack vare vårt samarbete med Scribe Software som levererar marknadens ledande integrationsplattform för kunddata i molnet.

Vi kan hjälpa dig med att integrera olika system med vår integrationsplattform från Scribe Software.

integration-rocks