Få ditt företag att växa med inbound marketing

En effektivare försäljning, affärsdrivande webbplats och fler varma leads som säljavdelningen kan bearbeta.

 Boka ett möte idag med en av våra specialister ›

Inbound marketing

Inbound marketing är en typ av digital marknadsföring som lockar besökare till din webbplats genom bloggning, sökmotoroptimering och sociala medier. Med inbound marketing som metod får du kunderna att komma till dig och du kan se till att de blir de redo att köpa dina produkter eller tjänster. Tänk dig slippa förklara vem du är och varför ditt prospekt ska ta ett möte med er. Bestäm istället när ni ska träffas.

Men kan inbound marketing lösa den moderna marknadsförarens utmaningar? Vad är skillnaden mellan inbound och outbound marketing? Vilka beståndsdelar ingår i metodiken? Läs allt detta och mer här. 

Läs mer om Inbound Marketing

Content marketing

Visste du att den genomsnittliga köparen tar sig igenom mellan 60 till 90 procent av den traditionella köpresan på egen hand med själv av innehåll innan de kontaktar en säljare eller ett företag? Content marketing (innehållsmarknadsföring) är en av kärnkomponenterna i modern marknadsföring och så även inbound marketing. 

Vill du veta mer om hur du kommer igång, tips och tricks, samt vilka resultat du kan få med content marketing? Klicka på knappen! 

Läs mer om Content marketing

Inbound Sales

Traditionella försäljningsmetoder fungerar inte lika bra som tidigare. Internet, med mängder av tillgänglig information online har lett till en allt mer informerad köpare, som sätter press på säljaren att ändra sitt sätt att sälja. Inbound sales handlar om att lyssna och sätta köparens behov först så att du kan sluta sälja - och istället börja hjälpa. Vill du veta mer om metoden? Läs mer i länken här under. 

Läs mer om Inbound sales

Sökmotoroptimering (SEO)

Inbound marketing och att försöka ranka högt på sökmotorerna går hand i hand, bra innehåll är nämligen en av nycklarna för att lyckas ranka högt på sökmotorer. Men - det är inte lätt. Ja, nyckelord spelar fortfarande roll, men det räcker inte längre med enbart sökord för att säkra en bra rankning. Sökmotorerna har blivit smartare och har börjat förstå vad våra sajter handlar om på ett helt annat sätt än tidigare. Dessutom spelar det allt större roll med hur din sajt är uppbyggd.

Vill du veta mer om SEO och hur det hör ihop med inbound marketing, läs mer på länken nedan.

Läs mer om sökmotoroptimering


Inbound marketing består av flera delar, och Doidea står som helhetsleverantör för alla dessa:

Inbound Kickstart

En djup nulägesanalys av er marknadsförings- och försäljningsorganisation där vi identifierar ert nuläge samt skissar fram vägen till önskat läge. Du kommer få svar på frågor som nedan: 
 
  • Hur mogen är er organisation?
  • Vilka resurser har ni tillgängliga och vilken kompetens har ni?
  • Vad kommer att krävas för att skapa en lönsam marknadsföring och försäljning i de digitala kanalerna, där era potentiella kunder befinner sig?
Läs mer om Inbound Kickstart
 

Buyer persona

Att förstå din målgrupp är en grundstömme för en lyckad kommunikationsstrategi, oavsett vilken kanal du väljer. De flesta misslyckanden inom B2B-försäljning och marknadsföring är oftast direkt kopplade till felaktiga målgruppsinsikter. Om du försöker kommunicera med fel målgrupp, eller inte pratar med dem på deras villkor, så kan du inte heller ta fram kampanjer som skapar värde för dem eller ens når dem.
 
  • En buyer persona är en fiktiv representation av er ideala kund.
  • Till skillnad från målgrupp ska en buyer persona definieras av både funktionella och formella data.
  • Informationen ska vara baserad på marknadsundersökningar och verklig data. 
Doideas experter inom digital marknadsföring hjälper er att definiera ramarna för buyer persona-researchen och utför den. 
 
Ladda ner en gratis mall för Buyer Personas
 

Kundens köpresa

Enligt Corporate Executive Board är 57 procent av B2B-köparna klara med sin faktainsamling innan de kontaktar en säljare. Att förstå mognadsgraden hos era besökare är kritiskt för att kunna kommunicera på deras nivå. Inbound marketing-metoden bygger på att följa kundens köpresa. En köpresa delas in i olika faser, det enklaste sättet är följande tre steg:
 
  • Medvetenhet: Här börjar resan med att en buyer persona söker efter information för att bättre förstå ett problem eller symptom hen upplever.
  • Övervägande: Nu har buyer personan en tydligare bild av vad problemet eller symptomet grundar sig i, och letar aktivt efter information om metoder för att lösa problemet.
  • Besluts: Nu har buyer personan beslutat sig för vilken metod hen vill lösa problemet med, och letar efter leverantörer som kan leverera lösningen.   
Doideas experter inom digital marknadsföring hjälper er att förstå er buyer personas utmaningar i varje fas. Vi genomför taktiska workshops med av er utvalda beslutsfattare och levererar skiss och upplägg tillsammans med rekommendationer. 
 
Läs våra blogginlägg om köpresan
 

Marketing automation

Vi ger dig ett sofistikerat verktyg för att automatisera mitten av er säljtratt. Alltså inget system för att generera nya leads i det tidiga skedet av säljcykeln.

Marketing automation kräver underhåll. Likt att underhålla en planta så måste du ha en bra jordmån, du måste så ett frö, vattna och underhålla den för att det ska blomstra och för att du ska kunna få nya frön och fler plantor. Det räcker inte med en kortsiktigt underhåll eller punktinsatser.

Genom att arbeta med Doidea kommer du att få tillgång till specialister inom marketing automation som är beredda att vända på varje sten för att ni ska få ut max ur er investering i systemet.

Läs våra blogginlägg om marketing automation

 

Integration mellan Hubspot och CRM-system

Doidea har en gedigen erfarenhet när det gäller att integrera CRM-system till övriga datasystem i din IT-miljö och vi har kunskapen för att integrera Hubspot med olika CRM-system. Detta tack vare vårt samarbete med Scribe Software som levererar marknadens ledande integrationsplattform för kunddata i molnet.

Vi kan hjälpa dig med att integrera olika system med vår integrationsplattform från Scribe Software.

Läs mer om våra integrationsjänster på Integration.Rocks