Inbound marketing

Doidea hjälper B2B-företag att skapa tillväxt och få fler kunder genom att införa inbound marketing som metod, lead management för att effektivisera säljprocessen och marketing automation för att möta kunden i sin köpresa online. 

Kontakta oss för mer information >

Inbound marketing

Dagens kunder har mycket kunskap. Idag söker vi efter lösningar självmant, och vi är mer pålästa när vi väl tar kontakt med en leverantör. Och vi vill inte få budskap som saknar relevans och timing. Ur denna förändring har inbound marketing-metoden växt fram. Den traditionella marknadsföringen och försäljningen som grundar sig mer på att företag skickar ut budskap till oss, outbound marketing, fungerar sämre och sämre.

Inbound marketing är ett sätt att hjälpa kunderna hitta till dig och sedan hjälpa dem att gå vidare i deras köpprocess snarare än att jobba med din säljprocess.

Inbound marketing består av fyra komponenter.

inbound_marketing

Attract

Hur får vi rätt målgrupp att besöka vår webbplats? Att vi har 10 000 besökare/månad är endast intressant om det är 10 000 ur den målgrupp vi vänder oss till. Är det istället 9 000 som aldrig kommer att köpa något av oss så blir siffran 10 000 väldigt irrelevant. För att veta vem vi ska attrahera och hur vi ska attrahera dem jobbar vi med buyer persona som är en beskrivning av våra kunder.

Convert

Hur får vi reda på vilka våra besökare är och vad de har för intresse? Genom att konvertera besökarna till leads så kan vi just få reda på det. Vi samlar in information om vilka de är och vad vi kan hjälpa dem med.

Close

Hur hjälper vi våra leads att få den information de behöver för att bli mogna att köpa och också förstå om vi är rätt leverantör? Genom att jobba med marketing automation, lead nurturing, CRM-integration och andra tekniker kan vi uppnå just det.

Delight

Hur får vi våra kunder att bli extra nöjda och rekommendera oss i sina nätverk? Med hjälp av att fortsatt lära oss om våra kunder och hjälpa dem hjälpa oss uppnår vi det och får fler relevanta besökare till oss.

Hubspot

Doidea jobbar med Hubspot, den ledande mjukvaran för inbound marketing, för att hjälpa våra kunder att öka sin försäljning online.

 

Kontakta oss för mer information >