Resan mot digitalisering av marknadsföring och försäljning

Doideas unika process säkerställer att våra kunder lyckas genomföra digitaliseringen av sin marknadsföring och försäljning. På så sätt vet vi att vi kan skapa digitala B2B-leads tidigt i köpresan. 

Att digitalisera sin marknadsföring och försäljning är en stor utmaning för de flesta B2B-företag. 

Confused-sales.pngTypiska fallgropar är en underskattning av behovet av förändring för organisationen eller en överskattning av den egna förmågan att kunna leverera den mängd och kvalitet på innehåll som kommer att krävas för att genera pengar på sista raden!  Med Doidea går ni igenom en tydlig process för att ta oss framåt tillsammans!

Vad är er situation?

 • Det är svårt att skapa och genomföra marknadsinsatser som gör skillnad på sista raden och det är en kamp att se effekten av insatserna som redan görs.
 • Det är en utmaning att skapa tillräckligt många digitala leads och de som skapas är inte tillräckligt köpmogna.
 • Brister på interna resurser skapar en situation där det är svårt att skapa tillräckligt mycket och/eller tillräckligt bra innehåll att driva köparen framåt med.
 • Befintliga systemstöd, eller bristen på dessa, stöttar inte processen som ska driva generering av leads.
 • Systemstöd talar inte med varandra och gör det svårt att följa lead-to-deal-processen från ax till limpa.
 • Sälj- och marknadsteam jobbar inte tillsammans, då de saknar gemensamma mätpunkter och KPI:er.
 • Säljarna jobbar inte med digitala kanaler och satsar fortfarande på traditionell försäljningsmetodik.
 • Vi stänger inte tillräckligt många affärer!

Läs mer om digital Change Review - nästa steg på er resa ›

När vi genomfört en Digital Change Review, har kunden sedan ett par olika alternativ. 

 1. Ta planen och genomföra den på egen hand.
 2. Gå till en eller flera andra leverantörer med planen och be dem genomföra den.
 3. Gå vidare in i framtiden mot önskat läge med Doidea som stöd. 

I alla våra löpande kundprojekt jobbar vi långsiktigt med era försäljningsmål och insatser som stöttar tillväxt och lönsamhet.

Därför har vi valt ett så kallat abbonemang-upplägg; med en fast månadskostnad styrd av insatser.

Detta leder till er fulla insyn i kostnader och bibehållen kontroll.

Abonnemanget anpassas till er situation och er förmåga att själva leverera till planen.

Vissa kunder gör mycket själva och har då en lägre månadskostnad, medan andra kunder väljer att outsourca allt från strategi till genomförande, vilket säkerställer att de kan fokusera på att kontakta varma leads och stänga affärer istället. Vi agerar då som en outsourcad marknads- och försäljningspartner. 

Månadsabonnemanget kan omfatta delar av eller alla delar i vår leverans, utifrån våra konsultkompetenser:

CUSTOMER BEHAVIOUR SPECIALISTProcess-karta.png

 • Skapa Buyer Personas och köpresor
 • Optimera Buyer Personas och köpresor
 • Analysera B2B-köpares beteenden, både era egna besökare och med statistik och undersökningar

MARKETING CHANGE SPECIALIST

 • Marketing Change Strategi
 • Content - skapande (alla typer; podcasts, videos, blogg, nedladdningsbart material, guider, mognadsanalyser etc. )
 • Content och Marketing Automation
 • Lead-nurturing program
 • Utbildning 
 • Sökoptimering
 • Digital annonsering

SALES CHANGE SPECIALIST

 • Sales Change Strategi – skapande och genomförande
 • Lead Management - utbildningar
 • Social Selling/Sharing – utbildningar
 • SLA - mellan marknad och sälj 

SYSTEM CHANGE SPECIALIST

 • Upphandling-kravställning
 • System implementation
 • System Integration och Migration
 • Webb-utveckling - Growth Driven Design
 • Utbildning

LÄS MER OM DIGITAL CHANGE REVIEW - NÄSTA STEG PÅ ER RESA › BOKA IN EN TID MED OSS DIREKT ›