Säljchefen - din säljare litar på dig!

Topics: Försäljningschefen

Säljchefen - säljare litar på dig!
Försäljningschefen har en viktig roll i alla företag. Han är inte bara den som är mest aktiv i arbetet med att sätta tillväxtmålen för organisationen och på individnivå, han är också en förebild för sina säljare att lita på. Detta enligt statistik från sälj- och marknadsföringsplattformen Hubspot.  

I detalj visar undersökningen att mer än var tredje (manlig) och mer än varannan (kvinnlig) säljare vill ha återkoppling, diskussioner och hjälp från sin chef för att utvecklas inom sitt yrke. Undersökningen genomfördes våren 2017 i USA, Storbritannien och Irland, och sammanlagt 420 säljare svarade.

Hur tänker och jobbar dagens säljavdelningar? Ladda ner gratis rapport!

Hubspot konstaterar att det är den mänskliga kontakten som kompetensutvecklar säljare, och inte utbildningsmaterial, fackpress eller bloggar.

saljare-litar-pa.png

Först efter några år inom yrket minskar beroendet av personlig coachning från chefen. En säljare med två till fyra års arbetslivserfarenhet tillbringar då upp till en femtedel av sitt arbete med att vidareutbilda sig genom utbildningar. Intresset att utbilda sig efter fem år som säljare minskar ganska drastiskt.

saljare-litar-pa2.png

 

Vad detta beror på, är svårt att veta, men många affärer har blivit mer komplexa och involverar en större del av organisationen. Till exempel en chef som behöver ha koll på flera områden och samtidigt behöver sätta mål för både organisationen och för den enskilda individen. 

Med förtroende kommer också vissa krav

Som säljchef är det alltså viktigt att vara en bra ledare, när framför allt unga säljare ser chefen ofta som en förbild de litar på. Att relationen mellan chefen och anställd är i balans är viktigt för företagets tillväxt och utveckling. Men med förtroende kommer också vissa krav. 

Lars Johan Ånge är forskare i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm och har bland annat forskat i hur en affär uppstår. I en artikel på sajten saljarnas.se berättar han vad han tycker att en bra säljchef ska göra för att bli framgångsrik:

- En säljchef blir framgångsrik genom att skapa maximala förutsättningar för företagets säljare att göra affärer.

Men för detta är det viktigt med ett tydligt ramverk som alla är väl medvetna om och följer. Det ska finnas tydliga strukturer som till exempel kan innehålla information om rutiner, prisstrategier och säljprocesser, menar Lars Johan Ånge. 

Motivera säljarna 

En omotiverad säljare kommer troligtvis inte vara den i teamet som gör sitt jobb allra bäst. Det kan bero på flera saker. En otydlig struktur och otydliga målbilder kan vara faktorer till att någon känner sig omotiverad.

För många är motivation dock en stark drivkraft och en av dina uppgifter som säljchef är att hålla dina säljare motiverade. Säljavdelningar försöker ofta motivera sina anställda genom belöningar vid lyckade resultat men det har visat sig att den typen av motivation ofta är kortvarig. När säljaren får en känsla av att själv kunna styra sitt arbete mer får hen möjligheten att utvecklas och samtidigt känna sig som en del i något större. Det gör att det blir enklare för säljaren att förstå meningen med vad hen gör, vilket på längre sikt kan fungera som motivationshöjare. 

Sammanfattning

Unga säljare vill ha återkoppling, diskussioner och hjälp från sin chef för att utvecklas inom sitt yrke

Mer komplexa affärer har förändrat många säljchefers arbetsbeskrivningar de senaste åren. Idag behöver säljchefer vara mer mångfacetterad än tidigare och kunna vara involverad i fler områden. För säljchefen är det viktigt att vara en bra ledare. Men förtroendet innebär också vissa krav. 

Vill du veta mer om hur dagens säljavdelningar tänker och jobbar? Ladda ner vår guide! 

Hur tänker och jobbar dagens säljavdelningar? Ladda ner gratis rapport!