När marknad och sälj samarbetar måste även systemen göra det

Topics: CRM Inbound Marketing Inbound Sales Marknadschefen Försäljningschefen

Valadalen_lager_2015_PP_grupp-559275-edited.jpegI många artiklar om inbound marketing lyfts det upp att marknad och försäljning, som organisation, måste samarbeta men många gånger glöms det bort att även systemen måste samarbeta.

I denna bloggpost tänkte jag beskriva en av våra kunder, Optima Ski, och hur de integrerat sina system.

Optima Ski hjälper sina kunder inom området träning och hälsa med fokus på längdskidåkning. Optima Ski använder Hubspot som plattform för sin inbound marketing men har också ett antal integrationer på plats och några i utveckling.

Optima Skis verksamhet består av fysiska träffar och coachning digitalt däremellan. Detta ställer krav på att deras digitala plattform måste integreras mellan såväl marknad och försäljning men också i själva leveransen till kund.

Integrationsplattform

Optima Ski har valt att använda Hubspot Connect och Zapier som plattformar för integration. Hubpot Connect ger dem ett antal integrationer mot till exempel Eventbrite och GoToWebinar och Zapier ger dem integrationsmöjlighet mot till exempel PayPal.

OptimaSki-integration-1-827394-edited.png

PayPal

Idag nyttjar Optima Ski Paypal som betalningssystem och för att alla processer ska vara digitala och automatiska så har vi integrerat deras Hubspot med PayPal via Zapier. En av dessa processer med Hubspot och PayPal ser ut så här:

  1. Lead fyller i ett intresse
  2. Lead blir köpmogen genom inbound marketing
  3. Lead tar beslut att bli kund
  4. Lead fyller i formulär om vilka tjänster den önskar
  5. Betalningsinformation skickas till leadet
  6. Leadet betalar via PayPal
  7. PayPal skickar information via Zapier till Hubspot
  8. Hubspot ändrar leadet till status kund och med vilka tjänster
  9. Hubspot skickar ut välkomstmail till kunden

Denna process är helt digital och automatiskt och Optima Ski kan göra det de är bäst på.

GoToWebinar

En del av Optima Skis verksamhet är att grupp-coacha kunder digitalt. Det sker via webinar där de nyttjar plattformen GoToWebinar. En del webinarier är endast för medlemmar och en del är gratis och fungerar som en leadsgenererande process.

För att detta ska fungera på ett enkelt sätt för kunder och Optima Ski så nyttjar vi en integration till GoToWebinar som gör att vi har full koll på att kunder får inbjudningar till webinar. När de kör gratis webinarier så lagras alla som varit med på dem i Hubspot. Efter ett sådant gratis webinar så körs en inbound marketing-kampanj mot de icke-kunder som varit med på webinaret med mål att få de som är intresserade att bli kunder.

Genom integrationen kan vi vara säkra på att all information är uppdaterad i båda systemen och all kommunikation blir rätt. Optima Ski kan också se hur kunderna nyttjar tjänsterna och därmed hjälpa igång de kunder som inte kommer igång.

Eventbrite

Eventbrite är en integration som Optima Ski just nu håller på att få på plats. Under året har de ett tiotal fysiska träffar och till dessa kan vem som helst köpa sig ett deltagande. Här har vi tillsammans med Optima Ski identifierat att Eventbrite är en bra plattform för den typen av träffar och bygger en integration för den hanteringen.

Denna integration gör att all hantering av ett event sker i eventbrite men är alltid synkat med informationen i Hubspot så att inbound marketing-kampanjer kan drivas med kunskap om vem som har varit på vilket event.

Summering

Med den hjälp som vi gjort åt Optima Ski så fungerar marknadsföring och försäljning tajt ihop med leveransen av tjänster vilket gör att kundupplevelsen maximeras och administrationen minimeras. Optima Ski har beslutat att inbound marketing är deras metod för marknadsföring och försäljning så när vi rekommenderade att integrera alla system så var det ett naturligt steg för dem.

Optima Ski har ökat konverteringen från lead till kund från 10 procent innan integrationerna kom på plats till idag efter integrationerna är på plats nästan 50 procent.

Integrationerna har kortat tiden från intresserat lead till kund från några dagar till ungefär en timme - och det är den förändringen som till största del har påverkat konverteringsgraden från lead till kund.

Så om ni idag har en marketing automation-plattform på plats men inte tagit tag i integrationsdelen, bör ni se det som er nästa investering i år.

Boka ett möte med en  integrationsspecialist