"Ger hemsidan en dålig upplevelse har det ingen betydelse hur bra system man har"

Topics: Marknadschefen Fokus marknadschef

markus-sjoholm1.png

Relevans är a och o i marknadsföringen, oavsett om du jobbar med att målrättad fokusera på rätt personer med rätt typ av information eller med marketing automation. Vilket system du väljer är inte så viktigt däremot. Det menar Markus Sjöholm, marknadschef på Aalund Nordic.  

Markus Sjöholm är marknadschef på Aalund Nordic, som levererar marknads-/kundundersökningar, externa och interna kommunikationsanalyser samt trivselmätningar inom B2B. Bland Aalunds kunder finns Nordens ledande företag och organisationer inom industri, business services och offentliga sektorn. 

Vilka trender kommer forma B2B-marknadsföring framåt?

Account-based marketing (ABM) upplever jag får allt mer fokus – och med rätta enligt mig. Hela tanken med att målrättad fokusera på rätt personer med rätt typ av information och att vara närvarande bland denna målgrupp.

Relevanshalten i informationen är dock det som avgör hur pass bra det håller i längden – är det inte relevant så är det ingen idé. Men är det helt relevant (och utbildande) innehåll så vinner alla på det och det är därför det är så pass bra – "I don’t waste your time & I don’t waste my time!"

Vissa skulle nog säga att ABM har som huvudsyfte att riktas mot stora konton men principen vill jag mena är tillämpbar på helheten av företagets klientel. Syftet är att förenkla inköpsprocessen för alla som deltar i denne, oberoende vem som är mottagare.

E-postutskick är inget nytt så sett, men det verkar vara en del som lägger fokus på att gå tillbaka ett steg, ser över hur deras mailutskick, och gör dem mer väldesignade för deras marknadsföring. Men långt ifrån alla förstår att fokus måste var lika mycket innehåll som design – om inte mer på innehåll.

Vilka utmaningar tror du B2B-marknadschefer kämpar med 2017-2018?

Jag var delvis inne på det på föregående fråga; att jag tror många får eller har utmaningen att göra sig relevanta i rätt målgrupp och att information som ska fånga intressenter under köpresan är korrekt och återigen med relevant innehåll.

Många har utmaningen att göra sig relevanta i rätt målgrupp och att informationen är korrekt med relevant innehåll.

Med det sagt så är det också en utmaning att få (hela) säljorganisationen att arbeta med samma förutsättning och riktning med marknadsföring som ett säljverktyg. Att lyckas med den digitala marknadsföringen förutsätter att ingen motarbetar strategin. I det ligger mycket arbete att utbilda medarbetarna och linjera marknad med sälj, men samtidigt ha kunden i fokus och det gäller inte bara vad som avser deras interaktioner online men också offline.

Vilka är de tre avgörande punkterna att tänka på när man skall upphandla byråstöd för sin B2B-marketing?

  1. Upptäck och förstå utmaningen
  2. Identifiera tänkbara sätt att lösa utmaningen
  3. Välj omsorgsfullt lösningen bland leverantörerna.

Jag tror även att det är rätt avgörande att verksamheten har uppnått en viss mognad och att man vågar omfamna ett nytt ”mindset” när det gäller marknadsföring.

Ställ er frågan ”är vi närvarande bland våra målgrupper 24/7?”.


Vilka är de tre viktigaste punkterna när man ska välja marketing automation-system för sin B2B-marketing?

För mig handlar det om att hemsidan måste vara mottaglig för hela tänket med marketing automation. Ger inte hemsidan den upplevelse som är nödvändig så har det ingen betydelse hur bra system man har.

Målsättningen med att införskaffa ett marketing automation-system är att effektivisera arbetet med marknadsföring - men gör du inte grovjobbet samt har marknadsföringsplaner på kort som lång sikt så har det ingen betydelse vilket system du än köper. Och har inte marknadsavdelningen ett tätt samarbete med försäljning med riktlinjer kring hantering av mogna leads så riskerar de att försvinna. Det är också viktigt att där en tanke med existerande kunder – de kan ibland glömmas i en sådan process och vi vet från vår studie Sales Guard’s B2B Commercial Executive Survey 2016/2017 att där finns ofta en stor merförsäljningspotential bland existerande kunder. En stor orsak till att merförsäljning uteblir är säljarnas avsaknad av fokus.


Hur tror du att ert företag jobbar med marketing och försäljning 2020?

Sharing is caring! Nu är vi inne i en, för företaget, ganska ny fas och tidsperiod av marknadsföring och försäljning.

Svårt att säga hur det ser ut i 2020 – det beror mestadels för vi vet vad som krävs av oss till för att uppnå en ytterligare dimension med kontaktyta och relation till intressenter – men samtidigt är utmaningen att företaget och medarbetarna blickar ut, hakar på och utvecklas i takt med övrig utveckling av deltagarkultur.

Det är en högst spännande tid vi går in i. Men om jag skulle säga något så är det att marknadsföring är helt linjerat med försäljning och att kundupplevelsen överträffar priset ännu tydligare i 2020!

Tack, Markus för dina svar och lycka till framåt!

Om du vill komma i kontakt med Markus på LinkedIn, hittar du honom här! 

 Ladda ner gratis rapport: 6 trender  inom modern B2B marknadsföring

Denna intervju ingår i Doideas intervjuserie med marknadschefer. Vi ställer liknande frågor till ett antal seniora personer, så häng på! Missa inte heller vår trendspaning om modern B2B-marketing.