”Marknadschefer måste jobba ännu mer med intern marknadsföring"

Topics: Marknadschefen Fokus marknadschef

Johan Claesson
Kundfokus kommer att avgöra val av leverantör framöver. Det betyder att varumärket kommer att vara viktigare än någonsin. Man måste se upp för värdeläckage av varumärket och jobba mer med de små detaljerna, säger Johan Claesson, marknadschef på Fortnox.

 Ladda ner gratis rapport: 6 trender  inom modern B2B marknadsföring

Johan Claesson är marknadschef på Växjöföretaget Fortnox, som levererar webbaserade lösningar för bokföring och fakturering. Innan dess var han marknadskoordinator och säljare på samma bolag.

Vilka trender kommer forma B2B-marknadsföring framåt?

Jag är övertygad om att produkter och tjänster blir mer och mer lika varandra, eftersom alla har full koll på sina konkurrenter. Möjligheten att hitta så kallade. USP:ar blir svårare och svårare. Kvalitetsskillnader kommer givetvis i viss mån att finnas även om gapet mellan det vi kallar kvalitet idag eller inte, kommer också bli mindre.

"Kundfokus" är ett uttjatat begrepp, men jag tror att det är just kundfokus som kommer avgöra val av leverantör framöver. Varumärket kommer därför vara viktigare än någonsin. Ditt “ingångsvärde” till ett köp av en leverantör börjar ju just vid varumärket och vad man känner för det.

Att vårda och jobba med sitt varumärke, samt att vara extremt uppmärksam på värdeläckage av varumärket, kommer betala sig mångfaldig, tror jag.

Vilka utmaningar tror du B2B-marknadschefer kämpar med 2017-2018?

Jag tror vi marknadsansvariga måste jobba ännu mer med den interna marknadsföringen. Både för att skapa en bra kultur och kärlek till de produkter eller tjänster vi säljer, men även för att informera och utbilda i marknadsföring och vad marknadsföringens syfte och mål är i olika situationer. Det finns fortfarande lite för många företag som tror att marknadsavdelningen är den avdelningen som tar bilder, skriver lite texter och ritar saker, samt gör av med en massa pengar.

Det finns fortfarande lite för många företag som tror att marknadsavdelningen är den avdelningen som tar bilder, skriver lite texter och ritar saker, samt gör av med en massa pengar.

Vad är de tre avgörande punkterna att tänka på när man ska upphandla en byrå som ska hjälpa en med B2B-marknadsföring?

  • Du måste gilla personerna du ska jobba med. Marknadsföring handlar så mycket om känslor så du måste kunna frigöra dig irriterande tankar och andra saker som kan blockera ett kreativt samarbete.
  • Prestigelöshet är ett måste. Eftersom man vill kunna pitcha nya idéer och utmana gamla sanningar måste det vara högt till tak och ingen prestige över huvud taget.
  • De måste sätta sig in i hur företaget fungerar. Hur tas beslut i företaget? Hur ser historian ut? Vilka personer kan man och ska man bolla idéer med? Är det ok att ringa en helg eller sen kväll?

Vilka är de tre viktigaste punkterna när man ska välja marketing automation-system för sin B2B-marknadsföring?

  • Givetvis ska systemet vara molnbaserat
  • Systemet bör ha ett bra API för integration till befintligt CRM-system, samt enkelt importförfarande av kund- och prospectlistor.
  • Enkelt handhavande. Blir en tjänst för avancerad och innehåller för många svåra steg blir det trögjobbat vilket resulterar i hämmad kreativitet.

Hur tror du att ert företag jobbar med marknadsföring och försäljning 2020?

Man pratar ofta om vikten att arbeta över avdelningarna. Jag tror att detta kommer vara ännu viktigare i framtiden. I många fall kommer sälj- och marknadsavdelningen i princip vara samma avdelning. Marknadsavdelningens roll är ju att “pegga upp” till säljavdelningen. Alltså vara en stödjande funktion och ge förutsättningar för en bra försäljning, samtidigt som man ska bygga och vårda varumärket.

Som jag varit inne på tidigare så kommer kundrelationerna vara mycket viktiga och det kommer vara små detaljer som avgör. Med små detaljer menar jag saker, handlingar, färg och form som vi idag kanske inte prioriterar eller tror spelar någon roll.

Tack, Johan för dina svar och lycka till framåt! 

Om du vill komma i kontakt med Johan på LinkedIn, hittar du honom här!

 Ladda ner gratis rapport: 6 trender  inom modern B2B marknadsföring

Denna intervju ingår i Doideas intervjuserie med marknadschefer. Vi ställer liknande frågor till ett antal seniora personer, så häng på! Missa inte heller vår trendspaning om modern B2B-marknadsföring.