Checklistan - innan din marknadskampanj lanseras

Topics: Inbound Marketing Marketing Automation

Marknadskampanj
Marknadskampanjarbete. Vilken resa, varje gång. Hårt jobb och slit från hela marknadsteamet för att ta kampanjen från start till lansering. Sedan går det några dagar, en vecka, några veckor, en månad. Magkänslan är omöjlig att vifta bort och obefintlig data talar sitt tydliga språk. Kampanjen ger ingenting. Nu börjar paniken i leden. Vad har vi missat? Har vi ens tillräcklig data för att felsöka?
Följ vår checklista och ge din digitala kampanj ett säkrare start nästa gång. 

Innan vi börjar måste vi vara överens om vad som menars med begreppet kampanj och vad det inbegriper. Här kan det skilja sig vida beroende på vilken bransch man verkar i och vilka standarder som gäller där. Jag föreslår att vi enas om följande begreppsförklaring, åtminstonde för en stund framåt, så att du och jag har konsensus genom den här artikeln.  

Kampanj: Ett digitalt ekosystem i många kanaler, som verkar i linje med kundens köpresa. Kampanjen hjälper marknadsföraren att hämta in information, vårda och ta leads från potentiella kunder till konkreta prospekts. Till slut förbereder kampanjen både leads och säljare för en konvertering. 

Ok, så där har vi en begreppsförklaring, nu går vi över till de olika delarnas funktion i vad vi definerar som en kampanj. För att veta vad vi ska säkra upp är det viktigt att veta vilka nycklar vi har att arbeta med och vad som är centralt med var och en av dem.

1. Multikanal
Er kampanj ska leva i flera olika kanaler, de kanaler där era idealkunder spenderar sin tid. Det kan vara er webbsida eller era sociala medier, så därför bör kampanjen också inkludera flera träffpunkter per kanal. Ett formulär på en enda landningssida gör ingen kampanj.

2. Ett digitalt ekosystem
Alla delar i er kampanj måste jobba tillsammans och konstant kommunicera med varandra. I bästa fall använder ni redan idag en kombination av verktyg för er marknadsföring, er egna så kallade marketing technology stack, för att styra strategiskt i det digitala ekosystemet.

3. Allt i linje med köpresan
Kampanjen måste följa kundens köpresa helt sömlöst. Det måste vara en resa som kunden faktiskt vill genomföra. 

4. Samla in data om era leads
För att kampanjen ska ge mätbarhet som vi kan härleda till försäljning måste den samla in data. Ofta sker en sådan insamling när marknadsföraren erbjuder något av värde för ett potentiellt lead. Detta i utbyte mot dess kontaktinformation, till exempel, en guide eller en studie.

5. Vårda och kvalificera köpmogna leads
Det här är den mest komplexa delen av kampanjen, och jag ska försöka förklara det här så tydligt och kortfattat jag kan (lyckas jag inte så titta på den här filmen också). Kort sagt handlar det om att värma era potentiella leads så att de till slut blir mogna att köpa era produkter/tjänster. Här är tricket att alltid tänka utifrån-in, det vill säga fråga er vilka utmaningar era kunder har och hur ni, med hjälp av olika former av information och kommunikation, kan hjälpa dem längs vägen?

Ett bra mätetal på er insats i den här delen av kampanjen är andel konverteringar som leder till affärer. En gyllene regel är: Bara för att en besökare gett dig sin mejladress så betyder inte det att de är redo att köpa och du ska inte sälja till någon bara för att de är intresserade av era produkter.

6. Ett förberett säljteam
Ditt primära mål som marknadsförare är att förbereda era leads för ett säljsamtal. Men det är nästintill lika viktigt att förbereda säljteamet för att ta kontakt med leadsen på rätt sätt. Ett tips på metod här är en gemensam gruppmejl för sälj och marknad, där all nödvändig information om kampanjer och övriga säljdrivande aktiviteter från båda avdelningarna skickas ut löpande i god tid före aktivitetsstart. Eller varför inte tekniskt systemstöd?

Om din kampanj uppfyller ovanstående kriterier, fantastiskt! Om inte, använd gärna de fem klassiska journalistfrågorna: Vad? När? Var? Vem? och Varför? som stöd för att beskriva varje aktivitet så komplett och transparent som möjligt!

Sammanfattning

En marknadskampanj som är aktiv i flera kanaler och som bygger på ett digitalt ekosystem där allt är i linje med köpresan - dessa är grundstenarna för framgång. Samlar ni dessutom in data om era leads och vårdar dem på ett sätt så att de blir köpmogna, så att ert välförberedda säljteam kan ta vid, då blir er kampanj framgångsrik. 

Men vilka trender gäller just nu inom marknadsföring mer generellt? Ladda ner vår trendrapport om modern marknadsföring inom B2B.

Trendrapport basics och trender