Brukar du köpa e-postadresser? Då får du snart tänka om!

Topics: gdpr

Använder du dig av köpta e-postadresser i din digitala marknadsföring? Då är det snart dags att tänka om. Den 25 maj 2018 träder den nya GDRP-lagen (General Data Protection Regulation) i kraft och det kommer att bli omöjligt att göra utskick till individer och grupper som inte har prenumererat på era utskick.  

GDPR innebär kort förklarat att det kommer ställas hårdare krav på företag och organisationer som samlar in personuppgifter. Målet med den nya lagen är att skapa ett likvärdigt skydd av personuppgifter inom EU och att förstärka det för fysiska personer. I Sverige kommer GDPR att ersätta den nuvarande PUL (personuppgiftslagen) men även tillföra nya, nationella regler. Jämfört med PUL innebär dataskyddsförordningen bland annat högre krav på säkerhet för insamlade personuppgifter. 

GPDR och dess påverkan på sales & marketing

Idag är det inte helt ovanligt att företag köper e-postadresser för att utöka sina utskickslistor med fler kontakter. Men när dataskyddsförordningen börjar gälla kommer det bli betydligt svårare att göra det. Högre krav på uttryckligt samtycke för att ta emot utskick, hårdare granskning av personuppgiftsinsamlare och strängare sanktionsavgifter vid regelbrott är några av anledningarna till att det kommer bli förbjudet att använda köpta mejladresser i den digitala marknadsföringen. 

Digital marknadsföring kräver mottagarens samtycke 

Marknadsföringsmetoder som används utan tydligt samtycke från varje enskild person kommer inte att vara tillåtna enligt den nya bestämmelsen.

Ett bra sätt att väpna sig för detta är att kräva dubbel inloggning ("double opt-in"). Personen ifråga måste bekräfta sin e-postadress innan hen läggs till i en e-postlista och tar emot mejlutskick. Att använda detta i e-postmarknadsföring är ett bra sätt att säkerställa att man handlar enligt GDPR:s bestämmelser.

Men när företag använder köpta mejladresser skickar de ut mejl till personer som inte har gett detta samtycke.

Företag som jobbar enligt inbound marketing-metoden kan andas ut, dock. All marknadsföring inom inbound marketing bygger på att mottagaren själv har uppgett sina personuppgifter för att hen faktiskt vill ta emot utskick.

Bortsett från vad dataskyddsförordningen säger finns det också en mer moralisk aspekt i att inte skicka e-post till personer som inte har gett sitt samtycke. Det riskerar att skapa stor irritation hos mottagaren, läs mer om det i vår VD Jonaz Kumlanders uppskattade blogginlägg om 5 anledningar till att inte köpa e-postadresser

Högre krav på korrekta personuppgifter

Den nya bestämmelsen kommer också ställa högre krav på att information och personuppgifter är korrekta. Mejladresser som inte längre används eller är felaktiga kommer därför anses som en regelöverträdelse. När du köper e-postadresser finns det alltid stor risk för att flera kontakter är felaktiga eftersom att de inte uppdateras i takt med att personer slutar eller byter mejladress. 

Det kommer också finnas "a right to be forgotten" - en bestämmelse som gör det bindande för företag att radera individers kontaktuppgifter ur sina databaser.

Strängare sanktionsavgifter vid regelöverträdelse

En stor förändring med GDPR jämfört med nuvarande PUL är att regelöverträdelser får betydligt strängare följder. I värsta fall kan de som bryter mot reglerna få betala dyra, administrativa sanktionsavgifter, mellan 20 miljoner euro upp till fyra procent av företagets globala omsättning. Utöver det kan personuppgiftsinsamlaren också bli skyldig att betala skadestånd till personen vars uppgifter inte har blivit korrekt omhändertagna. 

Sammanfattning 

För dig som använder köpta mejladresser i din digitala marknadsföring är det snart dags att tänka om. När den nya GDPR-lagen träder i kraft kommer straffet för regelöverträdelser bli strängare och kravet på korrekta personuppgifter hårdare. Det i kombination med höga krav på mottagarens uttryckliga samtycke för marknadsföring kommer göra det betydligt svårare att använda sig av köpta mejladresser. 

Vill du läsa mer om EU:s nya dataförordning och hur den påverkar försäljningen och marknadsföringen? Ladda ner vår guide

GPDR och dess påverkan på sales & marketing