3 största fallgroparna att undvika vid en migrering av ditt CRM

Topics: CRM Integration

CRM-migrering
Systemstöd och strategi är något som går hand i hand i en affärsutveckling. Vilket innebär att företag kan växa ur system, exempelvis som att CRM-systemet inte längre stöttar dem nya processerna. Vi har listat de 3 största fallgroparna du bör undvika vid en migrering av ditt CRM-system.  

1. Dålig datakvalité - datatvätt för att kunna mappa data korrekt

Vid inköp av ett nytt CRM-system är det självklart att få med sig data från det gamla. Det finns ett gängse uttryck som säger: "Skit in - skit ut!"  Vilket innebär att det är viktigt se över data som finns idag för och se att den är aktuell. Det är ingen idé ta med sig utdaterad data in i det nya systemet, då blir datan inte trovärdig. 

I många fall ligger det hos kunden att tvätta sin data innan en migration. Detta säkerställer att vi för över kvalitets-data, inte bara "all data". Om ni tar stöd av en leverantör som ska migrera, säkerställ att ni faktiskt tvättar datan innan. 

Detta leder till att fokus efter migrering kan läggas på att produktionssätta den nya förbättrade processen.

integration-rocks

2. Tänk nytt - och tänk inte bara IT 

Nytt system innebär alltid nya processer. Så en dataflytt är inte bara ett IT-projekt som bara innehåller utveckling. Det är ett projekt som påverkar hela företagets processer och arbetssätt. Så det är viktigt att få med sig användarna tidigt i projektet för att ge dem en chans att påverka den utvecklingen som görs. 

Migrera inte dina dåliga vanor! 

Det man bör göra är att kartlägga processer som finns idag, och se vilka delar man kan utveckla och effektivisera. Det är här man tar hjälp av användarna, då det är dem som kan processerna och datastrukturen. Det är dem som vet vad vi behöver ha med oss in i det nya systemet för att processerna ska kunna stöttas. 

Förhoppningsvis har du även bra koll på ditt nuvarande system, och kan se om det finns saker du gör idag som kanske inte är effektiva. Utmana, utveckla och analysera. 

3.  Alla parters förväntningar - klargör scopet noga

Detta är något man alltid har med inför systemmigration av alla slag, men det är en extremt viktig punkt.

För att kunna följa upp huruvida ett projekt var lyckat eller inte, måste man förstå exakt vad som ska ske i implementationen. Scopet kan komma att ändras, men du behöver en startpunkt.

Något som borde klargöras i ett scope för CRM-migration

  • Datamängd
  • Datakvalitén i källsystemet, samt vid behov: Vem ansvarar för en eventuell tvätt av data innan migration?
  • Entiteter (Vad ska man flytta: kontakter, företag, aktiviteter, deals/opportunities?)

När vi gör CRM-migrationen, är vårt ansvar att säkerställa att allt som ska över i den nya plattformen faktiskt finns där när man går live. 

Summering

En migrering är mer än bara flytt en mängd data från ett system till ett annat. Det är ett projekt som är kräver tid, planering och ett stort kunnande av det nuvarande och det nya systemet. Dålig datakvalité i det nuvarande systemet kan leda att data inte hamnar på sin rätta plats. I slutändan blir det nya systemet inte pålitligt, så fint och nytt det än må vara. 

Vill du veta hur du ska kravställa ett säljstödssystem? Vi har sammanställt en praktisk guide som du kan ladda ner här nedan.

integration-rocks