En plan för digital marknadsföring och försäljning 

Inte bara en nulägesanalys. Med Inbound Kickstart får ni en plan för de förändringar som krävs för att driva modern marknadsföring och resultatinriktad försäljning i en digital värld.

Ladda ner en detaljerad beskrivning av Inbound kickstart ›

Nuläget?

DCR-3d.jpg
 • Det är svårt att skapa och genomföra marknadsinsatser som gör skillnad på sista raden och det är en kamp att se effekten av insatserna som redan görs.
 • Det är en utmaning att skapa tillräckligt många digitala leads och de som skapas är inte tillräckligt köpmogna.
 • Bristen på interna resurser skapar en situation där det är svårt att skapa tillräckligt mycket och/eller tillräckligt bra innehåll att driva köparen framåt med.
 • Befintliga systemstöd, eller bristen på dessa, stöttar inte processen som ska driva generering av leads.
 • Systemstöd (CRM/marketing automation/inbound marketing/nyhetsbrev/monitorering) talar inte med varandra och gör det svårt att följa lead-to-deal-processen
  från ax till limpa.
 • Sälj- och marknadsteam jobbar inte tillsammans, då de saknar gemensamma mätpunkter och KPI:er.
 • Säljarna jobbar inte med digitala kanaler och satsar fortfarande på traditionell försäljningsmetodik.

Önskat läge?

Målet med Inbound Kickstart är att genomföra en nulägesanalys av er marknadsförings- och försäljningsorganisation, identifiera önskat läge samt färdigställa road map till önskat läge. 

För att förstå resan från nuläge till önskat läge, vilket varierar från kund till kund, så behöver vi analysera nuläget på djupet.

 • Hur mogen är er organisation?
 • Vilka resurser har vi tillgängliga och vilken kompetens har de?
 • Vilka resurser och insatser, både interna och externa, kommer att krävas för att lyckas med att skapa en lönsam marknadsföring och försäljning i de digitala kanalerna, där era potentiella kunder befinner sig?
Dessa frågor, och fler, besvaras av en Doideas Inbound Kickstart. När en Inbound Kickstrt är genomförd, får ni en omfattande plan som ger de svar som ni behöver samt svaren på hur ni skall ta er till önskat läge.
 

Fyll i formuläret på denna sida för att ladda ner en fördjupad beskrivning>

Ladda ner fördjupad processbeskrivning av Inbound Kickstart!

Genom att ladda ner materialet godkänner du även vår integritetspolicy.

Digital_Change_Review.png