Digital Change Review

Vår Digital Change Review är en nulägesanalys där vi skapar en plan för de förändringar som krävs för att skapa en lönsam marknadsföring och försäljning i en digital kontext.

Ladda ner Digital chAnge review produktblad med fördjupad information ›

Nuläget?

DCR-3d.jpg
 • Det är svårt att skapa och genomföra marknadsinsatser som gör skillnad på sista raden och det är en kamp att se effekten av insatserna som redan görs.
 • Det är en utmaning att skapa tillräckligt många digitala leads och de som skapas är inte tillräckligt köpmogna.
 • Bristen på interna resurser skapar en situation där det är svårt att skapa tillräckligt mycket och/eller tillräckligt bra innehåll att driva köparen framåt med.
 • Befintliga systemstöd, eller bristen på dessa, stöttar inte processen som ska driva generering av leads.
 • Systemstöd (CRM/marketing automation/inbound marketing/nyhetsbrev/monitorering) talar inte med varandra och gör det svårt att följa lead-to-deal-processen
  från ax till limpa.
 • Sälj- och marknadsteam jobbar inte tillsammans, då de saknar gemensamma mätpunkter och KPI:er.
 • Säljarna jobbar inte med digitala kanaler och satsar fortfarande på traditionell försäljningsmetodik.

Var är ni idag? Vad är ert önskade läge?

Målet med Digital Change Review är att genomföra en djup nulägesanalys av er marknadsförings- och försäljningsorganisation, identifiera önskat läge samt färdigställa vägen till önskat läge. För att förstå resan från nuläge till önskat läge, vilket varierar från kund till kund, så behöver vi analysera nuläget på djupet.

 • Hur mogen är er organisation?
 • Vilka resurser har vi tillgängliga och vilken kompetens har de?
 • Vilka resurser och insatser, både interna och externa, kommer att krävas för att lyckas med att skapa en lönsam marknadsföring och försäljning i de digitala kanalerna, där era potentiella kunder befinner sig?
Dessa frågor, och fler, besvaras av en Doideas Digital Change Review. När en Digital Change Review är genomförd, får ni en omfattande rapport som ger de svar som ni behöver samt en plan för att ta er från nuläget till önskat läge.
 

Fyll i formuläret till höger för att ladda ner en fördjupad processbeskrivning och priser ------->

Ladda ner fördjupad processbeskrivning av Digital Change Review!

Digital_Change_Review.png