Skapa tillväxt och nå nya kunder!

Kom igång idag och bygg en tillväxtstrategi med inbound marketing som bas. Doidea har hjälpt många företag med att skapa starkare varumärken och få en effektivare försäljning och fler leads.

 Boka ett möte idag med en av våra specialister ›

Vi tror på långsiktighet och tålamod

doidea_green_magnet.jpg

Inbound marketing innebär effektiv tillväxt, och kommer genomgående ge dig en framskjuten position på marknaden med helt nya och roligare kundrelationer.

När vi tar oss an en ny kund är det viktigt att vi har samma syn på hur tillväxt skapas. 

3 problem vi måste lösa tillsammmans

  1. Marknadsföring och försäljning med outbound-metoder är inte längre effektivt
  2. Marknad och försäljning jobbar inte tillräckligt tajt ihop
  3. Marknad och försäljning förstår inte den teknologi som finns att använda idag

Löser ni dessa tre problem så kommer ni att kunna driva tillväxt och få fler kunder på ett kostnadseffektivt sätt. Ni kommer också kunna få mer lojala kunder då de ser en stor nytta med att fortsätta vara kund hos er.

För att kunna lösa dessa problem måste ni jobba långsiktigt samtidigt som ni driver tillväxt även på kort sikt. Vi på Doidea har lärt oss att detta tar tid och vi vill lyckas med våra kunder och därför är vi tydliga från dag ett att vårt samarbete är långsiktigt och minst tre år.

tre-ar-1-241748-edited-427249-edited.png

År 1: Etablera

Vi etablerar inbound marketing som metod i er organisation och för att bereda vägen för resultat skapar en årsplan. I planen sätter vi de övergripande målen som vi sedan bryter ner i kvartal där aktiviteterna planeras in.

ar-ett-med.png

År 2: Utveckla

När inbound marketing är etablerat i er organisation och försäljning, är det dags att ta nästa steg och börja utveckla och öka resultaten. Detta år planeras och delas upp på samma sätt som första året men fokus är tillväxt och resultat snarare än förändring och etablering.

År 3: Utveckla/utvärdera

När vi går in i det tredje året fortsätter vi med en utvecklande ansats men nu påbörjar vi också en tydligare utvärdering för att se hur år fyra och framåt ska se ut.

Dags att träffas och titta på era nästa 3 år?

Om du känner dig redo för att satsa på tillväxt och nya kunder med oss på Doidea så är steget inte längre bort än ett knapptryck. Hoppas vi ses!

 Boka ett möte idag med en av våra specialister ›


Vi hade en utmaning i lead generation då traditionella metoder såsom telemarketing har visat sig bli svårare och svårare att använda. Vi behövde tänka utanför boxen och hitta nya vägar till lead generation. Doidea hjälpte oss att förbättra vår digitala närvaro genom att skapa en Online Customer Experience. Doidea tog oss från att bara posta bloggartiklar till mer strukturerade lead nurture-kampanjer med blogg som grund. Marknad och försäljning är numera mer tajt ihopkopplade och leads genereras.

mikael-hagstrm-solid-park.jpg
Mikael Hagström, Solid Park