Marketing automation

Lead nuturing, lead management, lead scoring och mer. Förse dina leads med innehåll som utbildar och för dem närmare köpbeslutet.

KOntakta oss för mer inormation ›

Marketing automation

Du har hört byråer och företag slänga sig med termen marketing automation. Men vad innebär det egentligen? I en ideal värld innebär marketing automation att ditt företag servar kunden med personifierat innehåll  som hjälper att fånga upp leads, konvertera prospects till kunder och kunder i sin tur till lojala kunder. Denna typ av marknadsföring genererar nya intäkter och genererar ROI.

Sanningen är att marketing automation har blivit ett "buzzword" där marknadsförare söker marketing automation-system i tron om att de ska innefatta alla de verktyg som de behöver för sin digitala marknadsföring och för att stötta tillväxt.

Det som händer är att marknadsföraren får ett sofistikerat verktyg för att automatisera mitten av sin säljtratt. Alltså inget system för att generera nya leads i det tidiga skedet av säljcykeln.

Marketing automation kräver underhåll. Likt att underhålla en planta så måste du ha en bra jordmån, du måste så ett frö, vattna och underhålla den för att det ska blomstra och för att du ska kunna få nya frön och fler plantor. Det räcker inte med en kortsiktigt underhåll eller punktinsatser.

KOntakta oss för mer inormation ›