Buyer's journey

Lär dig din kunds digitala köpresa.

Kontakta oss för mer information ›

Buyer's journey

Att förstå mognadsgraden hos dina besökare är kritiskt för att kunna kommunicera på deras nivå. Inbound marketing bygger på buyer's journey-modellen, också kallad besökarens köpresa. En buyer's journey delas in i olika steg. Olika steg i köpresan behöver olika typer av innehåll och utformning. 

Inboundmetoden innebär att se till att man levererar rätt sorts innehåll, vid rätt tidpunkt, till de rätta människorna. Vi hjälper dig att hitta dina "rätta människor" genom buyer personas. Rätt innehåll och på rätt tid handlar dock om att se till att man förstår deras köpresa.

Enkelt sett kan man dela in köpresan, buyer's journey, i Awareness, Consideration och Decision (på svenska ofta kallat problemidentifikation, alternativutvärdering, och beslutsfas).
 
Awareness-stadiet letar en potentiell kund efter information för att bättre förstå ett problem eller symptom han eller hon upplever.

Consideration-stadiet har den potentiella kunden en tydligare bild av vad hans eller hennes problem eller symptom är, och letar aktivt efter information och vilka alternativ det finns för att lösa det.

Decision-stadiet har den potentiella kunden beslutat sig för vilket alternativ han eller hon vill lösa problemet med och letar efter produkter och lösningar som passar.
 
Enligt Corporate Executive Board är 57 procent av B2B-köparna klara med sin köp-research innan de kontaktar en säljare. Ställ det mot det faktum att företag som bloggar ser en 70-procentig ökning av leads (Hubspot), och att de som använder marketing automation för att kommunicera med leadsen ser en 451-procentig ökning i kvalificerade leads (The Annuitas Group).

Detta är på grund av att 50 procent av alla leads är kvalificerade men ännu inte redo att prata med en säljare (Gleanster Research).
 
Om du har innehåll som täcker alla delar av buyer's journey så kan du mer effektivt leda potentiella kunder genom sin köpprocess och erbjuda innehåll som talar till deras nuvarande stadie, genom lead-nurturing och marketing automation, och genom att presentera en tydlig väg vidare med nytt innehåll.
 
Resultatet blir mer informerade och kvalificerade leads som, i sin tur, innebär en högre konvertering hos ditt säljteam. Enligt DemandGen Report har leads som vårdats genom marknadsautomatisering en 20 procentig högre stängningsgrad till köpare. Dessutom gör de 47 procent större köp (The Annuitas Group).
 

Ta kontakt med oss för att skapa din köpares resa ›


 

 

Sljtratt.png