Buyer persona & digital köpresa

Hur fungerar dina idealkunder och köpresan i digital kontext? Läs mer om hur vi säkerställer fortsatt tillväxt på ert bolag med buyer personas nedan. 

KOntakta oss för mer inormation om hur du får bäst effekt av era buyer personas och deras köpresor ›

Buyer persona - din B2B idealkund! 

Att förstå din målgrupp är en grundstömme för en lyckad kommunikationsstrategi, oavsett vilken kanal du väljer. 
 
De flesta misslyckanden inom B2B försäljning och marknadsföring är oftast direkt kopplade till felaktiga målgruppsinsikter. Om du försöker kommunicera med fel målgrupp, eller inte pratar med dem på deras villkor, så kan du inte heller ta fram kampanjer som skapar värde för dem eller ens når dem.
 
En buyer persona är en fiktiv, mänsklig, representation av din idealkund inom B2B.
Denna idealkunds information kan sedan användas som underlag för att skapa leads via digitala kanaler i dessa köpares köpresa och detta kan också användas som kan ligga till grund för företagets hela kommunikationsplan.  
 
Hos Doidea har vi lång erfarenhet av att sätta upp Buyer Personas inom B2B för att hjälpa företag att på bästa sätt förstå, nå och sälja till sin målgrupp.
 

Kundens Köpresa

Att förstå mognadsgraden hos dina besökare är kritiskt för att kunna kommunicera på deras nivå. Inbound marketing-metoden bygger på att följa kundens köpresa. En köpresa delas in i olika steg.
Olika steg i köpresan behöver olika typer av innehåll och utformning. 

Inbound-metoden innebär att se till att man levererar rätt sorts innehåll, vid rätt tidpunkt, till de rätta människorna. Vi hjälper dig att hitta dina "rätta människor" genom buyer personas.
Rätt innehåll och på rätt tid handlar om att säkerställa att man förstår deras köpresa.

Enkelt sett kan man dela in köpresan i tre faser: Medvetenhet, Övervägande och Beslut
 
  • Medvetenhets-fasen: Här börjar resan med att en potentiell kund söker efter information för att bättre förstå ett problem eller symptom han eller hon upplever.
  • Övervägande-fasen: Nu har den potentiella kunden en tydligare bild av vad problemet eller symptomet grundar sig i, och letar aktivt efter information om metoder för att lösa problemet.
  • Besluts-fasen: Nu har den potentiella kunden beslutat sig för vilken metod han eller hon vill lösa problemet med, och letar efter leverantörer som kan leverera lösningen.   
Enligt Corporate Executive Board är 57 procent av B2B-köparna klara med sin köp-research innan de kontaktar en säljare.
 
Ställ det mot det faktum att företag som bloggar ser en 70-procentig ökning av leads (Hubspot), och att de som använder Marketing Automation för att kommunicera med leadsen ser en 451-procentig(!!) ökning i antal genererade kvalificerade leads (The Annuitas Group).
 
Om du skapar och delar innehåll som täcker alla delar av köpresan så kan du mer effektivt leda potentiella kunder genom sin köp-process och erbjuda innehåll som talar till deras nuvarande fas, genom lead-nurturing och Marketing Automation, och genom att presentera en tydlig väg vidare med nytt innehåll.
 
Resultatet blir mer informerade och kvalificerade leads som, i sin tur, innebär en högre möjlighet att stänga affärer på dessa leads via ditt säljteams insatser. 
 
Enligt DemandGen Report har leads som vårdats genom marknadsautomatisering en 20-procentig högre stängningsgrad till köp. Dessutom gör de 47 procent större köp (The Annuitas Group).
 
När vi skapar buyer personas och köpresor (eller flera) utgår vi från Inbound Marketing som metod, en metod som är väl beprövad inom B2B och som grundar sig på att attrahera och förse sin målgrupp med riktat innehåll som ger svar på målgruppens utmaningar och problem som är baserade på var denne befinner sig i sin köpresa. Vi fokuserar på din ideal kund och dennes digitala köpresa, så att du kan fokusera på att boka möten och stänga affärer!
 
Buyer Persona & köpresa är bara en del av vår leverans, men all vår leverans styrs av din ultimata kund. För nya kunder hos Doidea, startar vi alltid vår resa med en Digital Change Review för att ta reda på exakt vad ni behöver göra för att ta er från nuläge till önskeläge. 
 
 
Ju mer våra partner vet om kunden, desto bättre beslut kommer de att fatta i hur de ska bearbeta sin kunder eftersom kunden själv söker information på den digitala arenan. Men också hur säljarna kan korta ned tiden som de har i avslut per kund. 

Annika Ferlin,
Channel Partner Marketing Manager, Microsoft

Buyer-persona.png

Ladda ner en gratis mall för Buyer Personas