Följ vår blogg kring inbound marketing

7 tecken på att er säljkultur är skadlig för ert varumärke

Det finns en hel del exempel på vad som symboliserar en god säljkultur och vad som motiverar säljarna. I denna artikel beskriver vi de tecken på kontoret som visar på en negativ säljkultur - en kultur som i förlängningen kan skada ert varumärke.  

Topics: försäljningsstrategi Försäljningschefen

3 karaktärsdrag hos en modern B2B försäljningschef

Försäljningschefens roll har förändrats enormt de senaste åren. Kraven har ökat och förändrats, då köparens beteende har förändrats. 

Så vad behöver du som modern försäljningschef bemästra och förstå i ditt ledarskap för att lyckas?

Topics: Inbound Sales försäljningsstrategi B2B Försäljningschefen